Protiskluzní přechod

Bezpečnost na přechodu pro chodce je důležitá nejen ve vztahu automobil - chodec. Nejen ve smyslu nebezpečí střetu vozidla s chodcem, ale i z hlediska nebezpečí uklouznutí. Doposud byly přechody pro chodce zejména za vlhka značně kluzké. Přechody jsou pak nebezpečnými zejména pro starší občany, ale i pro neopatrné děti.

Protiskluzní přechod je velmi odolný vícevrstvý nátěr s vrstvou žulového abraziva. Pokládka probíhá dvoufázově, kdy je mezi dvě vrstvy studeného plastu aplikováno kvalitní abrazivo. Na svrchní vrstvě plastu je retroreflexní posyp balotinou, aby aplikace odpovídala požadavkům na hmoty pro vodorovné dopravní značení.

Další technologie