Protismyková úprava vozovky

Jedná se o bezpečnostní protismykovou úpravu (zkráceně BPÚ) povrchů vozovek. BPÚ zkrátí brzdnou dráhu vozidla při rychlosti 50km/h za mokra o 10m (z 33m na 23m), při 60km/h dokonce o 13,5m (ze 45m na 31,5m). Kromě základní funkce BPÚ, zkrácení brzdné dráhy vozidel, také pomáhá zvýšit stabilitu vozidla v nebezpečných úsecích. Její doplňkovou funkcí je i optické zvýraznění nebezpečných úseků.

Tato úprava poskytuje díky použité technologii a kvalitnímu minerálu (v našem případě je to Korund, nebo žula), vysoké hodnoty součinitele tření a zároveň je schopna odolávat velkému dopravnímu zatížení a udržet tak velmi dobré protismykové vlastnosti povrchu vozovky po celou dobu své životnosti.

  • Minimální délka koberce 25m před přechodem v šířce jízdního pruhu,
  • provedení dle stavu povrchu vozovky, s ohledem na mastnost povrchu,
  • materiál - plastový nástřik, chlórkaučukový nástřik,
  • možnost aplikace reflexních hoblin pro ještě větší zviditelnění.

Další technologie